Tuần đầu đi thực tập

Sau khi thi xong học kỳ, mình đi thực tập luôn. Với một đứa đang chập chững với cuộc sống, nhất là môi trường công sở, mình có cảm giác vừa phấn khích hào hứng, lại vừa bồn chồn lo lắng. Tuần đầu đi thực tập, mình đã có những cảm xúc, trải nghiệm ban đầu về chốn công sở và những nỗ lực đầu tiên để hoàn thiện bản thân hơn.